Nasza misja


 

Misją Żłobka ISKIERKA jest wspomaganie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci.

 

 

W naszych działaniach zawsze :

  •  kierujemy się dobrem dziecka. Jako placówka integracyjna dużą wagę przywiązujemy do integracji, tolerancji i wspierania rozwoju dzieci. Uczymy akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka

 

"...A osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce żeby go normalnie traktować. Lęk przed chorymi osobami wynika najczęściej z niewiedzy. Nie wiemy jak się zachować. Najchętniej byśmy się odwrócili - ten odruch też trzeba zrozumieć. Wszyscy chcielibyśmy być piękni, młodzi i bogaci przez całe życie…”

 

Anna Dymna – aktorka, prezes fundacji „Mimo wszystko”

 

 

  •  pomagamy poznać dziecku świat

„…Niemowlę bada swe ręce. Prostuje, wodzi w prawo i w lewo, oddala, zbliża, rozstawia palce, zaciska w pięść, mówi do nich i czeka na odpowiedź, prawą chwyta lewą rękę i ciągnie, bierze grzechotkę i patrzy na dziwnie zmieniony obraz ręki, przekłada ją z jednej do drugiej, bada ustami, natychmiast wyjmuje i znów patrzy powoli, uważnie. [...] Ono nie bawi się: miejcież do licha oczy i dostrzeżcie wysiłek woli, by zrozumieć. To uczony w laboratorium, wmyślony w zagadnienie najwyższej wagi, a które wyślizguje się jego rozumieniu…”

 

Janusz Korczak

 

 

  •  wprowadzamy maluchy w świat podstawowych zasad relacji społecznych

 

  •  uczymy dzieci jak twórczo i miło spędzać czas na zabawie oraz nauce

 

  •  dzieci są dla nas ogromną inspiracją. To my wychowawcy podążamy za nimi. To dzieci podsuwają nam pomysły do działania. To dzieci oceniają naszą pracę poprzez aprobatę naszych działań

 

„…Rozumny wychowawca nie dąsa się, że nie rozumie dziecka, ale rozmyśla, poszukuje, wypytuje dzieci. One go pouczą, by ich nie urażał zbyt dotkliwie – byle chciał się uczyć...”

 

Janusz Korczak