OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU PRACY ŻŁOBKA
.
ZOBACZ WIĘCEJ
UWAGA
Ważne informacje dotyczące wakacji
.
ZOBACZ WIĘCEJ
Procedury bezpieczeństwa w Żłobku Miejskim obowiązujące od 01 Września
.
ZOBACZ WIĘCEJ
Iskierka
Terminy podpisania umów na rok 2021/2022
.
ZOBACZ WIĘCEJ
Ogłoszenie
Informacja o RODO
.
ZOBACZ WIĘCEJ
Nasza misja

Misją Żłobka ISKIERKA jest wspomaganie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci. Więcej...