RADA RODZICÓW

 

 


 

  Skierniewice, 01.09.2021r.

 

 

 

Protokół z przeprowadzonego głosowania w sprawie utworzenia Rady Rodziców w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka
w Skierniewicach

 

 

 

Wnioski z przeprowadzenia głosowania za pośrednictwem ankiet wypełnianych na zebraniu
w dniu 30.08.2021r.

1.Liczba osób obecnych na zebraniach- 332

2. Liczba osób, które wypełniły ankiety-332

3. Liczba osób głosujących za utworzeniem Rady Rodziców- 192

4. Liczba osób głosujących przeciw utworzeniu Rady Rodziców-140

5. Większość  rodziców wypowiedziała się za utworzeniem Rady Rodziców.

 

Rodzice chętni do pracy w Radzie Rodziców proszeni są o kontakt pod nr tel. 509 784 161 w dniach 02.09.- 10.09.2021r. w godzinach 9.00.-12.00.

Zapraszam do współpracy.

                                                                                                                  Dyrektor Żłobka- Marzena Krawczyk