Nowy Regulamin Żłobka

 

                                                                                                                Skierniewice,  21 lipca 2020 r.

 

 

Zarządzenie Dyrektora Żłobka Nr 9  z dnia  21 lipca 2020r.

 

 

Zarządzenie Dyrektora Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA w Skierniewicach przy ul. Rawskiej 58,  z dnia 21 lipca  2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Żłobka.

 

 

§ 1

Dyrektor Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka w Skierniewicach ogłasza nowy Regulamin Organizacyjny Żłobka

 

§ 2

Zobowiązuje wszystkich pracowników żłobka oraz rodziców/opiekunów do zapoznania  się z regulaminem

 

  § 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania – 21 lipca 2020 r.

 

  § 4

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 r.

 

 

 

 ==> NOWY REGULAMIN <==