Zasady działania żłobka

Skierniewice, 25 sierpnia 2020r.

                                                 

Zarządzenie Dyrektora Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka w Skierniewicach
Nr 12 z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia Procedur Bezpieczeństwa w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

 

Podstawa prawna do zarządzenia

 

- Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

- Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 DZ. U. 2011 NR 45 poz. 235 z późniejszymi zmianami.

 

 

§1

Dyrektor Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka w Skierniewicach aktualizuje  zapis w podstawie prawnej Procedur Bezpieczeństwa, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID 19.

 

§2

Aktualizacja brzmi:

- Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

- Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 DZ. U. 2011 NR 45 poz. 235 z późniejszymi zmianami.

 

§3

Treść procedur nie ulega zmianie

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


                                                                                                         

 

     Skierniewice, 14 sierpnia 2020r.

                                                 

Zarządzenie Dyrektora Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka w Skierniewicach
Nr 10 z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia Procedur Bezpieczeństwa w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

 

Podstawa prawna do zarządzenia

 

- Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02 lipca 2020 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

- Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 DZ. U. 2011 NR 45 poz. 235 z późniejszymi zmianami.

 

 

§1

Dyrektor Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka w Skierniewicach wprowadza Procedury Bezpieczeństwa, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

 

§2

Procedury obowiązują rodziców oraz wszystkich pracowników żłobka.

 

§3

Procedury wprowadza się na okres od  01 września 2020r. do odwołania.

 

§4

Wykaz procedur stanowią załączniki do zarządzenia.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5