Zasady działania żłobka

 

                                                                                                              Skierniewice, 30 sierpnia 2021r.

 

                                                 

Zarządzenie Dyrektora Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka w Skierniewicach Nr 11 z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

 

 

 

Podstawa prawna do zarządzenia

 

- Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

- Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 DZ. U. 2011 NR 45 poz. 235 z późniejszymi zmianami.

 

 

§1

Dyrektor Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka w Skierniewicach wprowadza  procedury  bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

 

§2

Do stosowania wyżej wymienionych procedur zobowiązani są wszyscy pracownicy żłobka, rodzice dzieci uczęszczających do żłobka  oraz osoby współpracujące ze żłobkiem.

 

§3

Procedury bezpieczeństwa obowiązują od  30 sierpnia 2021r. do odwołania.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor Żłobka

Załącznik 1

 

Załącznik 2

 

Załącznik 3

 

Załącznik 4

 

Załącznik 5