Praca w Żłobku

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka w Skierniewicach

 

Dyrektor Żłobka ogłasza nabór na wolne stanowiska:

 

  1. Opiekun/Psycholog- 1 etat
  2. Opiekun/Logopeda- 1 etat

 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony.

 

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe o kierunku psychologia lub pedagogika lub logopedia,

- niekaralność.

 

Wymagania dodatkowe:

- wrażliwość, rzetelność, cierpliwość, punktualność, wysoka kultura osobista,

- umiejętność podejmowania samodzielnych zadań,

- umiejętność pracy w zespole,

- dobrze widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zakres wykonywanych czynności:

- opieka nad dzieckiem do 3 roku życia,

- przygotowanie i realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego,

- współpraca z rodzicami,

- udzielanie wsparcia dzieciom i rodzicom w sytuacjach kryzysowych,

- obserwacja i wspomaganie odpowiednio do potrzeb dzieci,

- dbanie o serdeczną i bezpieczną atmosferę,

- wykonywanie czynności higienicznych,

- obserwacja mająca na celu wytypowanie dzieci wymagających wspomagania,

- prowadzenie konsultacji  indywidualnych dla rodziców,

- prowadzenie dokumentacji.

 

Wymagane dokumenty:

- CV,

- dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie- kopie

- dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowego wykształcenia- kopie,

- badania sanitarno- epidemiologiczne,

- oświadczenia o niekaralności,

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie żłobka w terminie do 30.07.2019r. do godziny 14.30.

Dokumenty z danymi osobowymi należy opatrzeć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

 

Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „Iskierka”
w Skierniewicach (96-100) ul. Rawska 58 - dalej „Administrator”.

 

  1. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@zlobekskierniewice.pl, telefonicznie pod numerem telefonu (46) 880 9292 lub pisemnie na adres siedziby.
  2. Z Inspektorem Danych Osobowych rodo.wdrozenia.iod@gmail.com lub 506 577 332- Pan Kamil Suplewski.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowiska wymienione w ofercie pracy.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
     

.

 

                                                                                                                        Dyrektor Żłobka
                                                                                               Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka.