PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKA

 

 

 

w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Skierniewicach

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W SKIERNIEWICACH

 

 

 

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Skierniewicach

 

 

 

 

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Żłobkami

 

 

 

 

 

  •  
  •  

 

 

 

 

Regulamin monitoringu wizyjnego